လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ပစ္စည်ထိန်း-၅ (လစာနှုန်း၊ ၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၈၂၀၀၀) ရာထူးနေရာအတွက် ခန့်ထားသူများအား ထုတ်ပြန်ခြင်း
PDF files အား အောက်ပါ Link တွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
https://drive.google.com/file/d/1Lqt9bduroNPdn_Q6d0n1jItWDwyUymGf/view?usp=sharing
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေး (လစာနှုန်း၊ ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးနေရာအတွက် ခန့်ထားသူများအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် ထုတ်ပြန်ခြင်း
======================================
PDF files များအား အောက်ပါ Link များတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
 
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/1H3ZsIN8uLk5jRzeghypywnxdJsFdDhKa/view?usp=sharing
———————————————————-
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/1VwqKg5pcAbO1N5odqPbZWsvWyrMJgqTh/view?usp=sharing
———————————————————-
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/11xbZzXQFJAQIMqNtD9CmNeBa-Hd8r_1l/view?usp=sharing
———————————————————-
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/1xLx9s2jeFR_VRwmDuY_GN_-Nk_b8UM4O/view?usp=sharing
———————————————————-
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/1NemC-V_KZ02jlxsj1uk4ucvGU_w08tIQ/view?usp=sharing
———————————————————-
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/11RWtPq6g23oNtW3rqeDvAeqdjd__ncT7/view?usp=sharing
———————————————————-
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး_https://drive.google.com/file/d/1lLdMobipKRGNMB7ibHkOKGx5YP-PVDXm/view?usp=sharing
———————————————————-
နေပြည်တော်_https://drive.google.com/file/d/1amHYnYto48MHkM4Bp_hOkXx3Lt299KuG/view?usp=sharing
———————————————————-
ကချင်ပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/1ZW9ghyklCQIAdsaCjmzbriOoxqGHfHAN/view?usp=sharing
———————————————————-
ကယားပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/16H8uVBkNnJFutQ84-DUDuXTuB5jmX2q4/view?usp=sharing
——————————————————–
ကရင်ပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/17P9py65-dFNAHvNdlapi_gGeAtiJx05W/view?usp=sharing
————————————————-
ချင်းပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/1epMJtTIi6iumaY1mY9DDKaumByxVZVnR/view?usp=sharing
———————————————————–
မွန်ပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/1_-jASoZZwIamDJUlAW2T2i8FZiqhbf6S/view?usp=sharing
————————————————————–
ရခိုင်ပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/1E1TcUs9CRa6OPzqrzP6PvEyiBqasnaFi/view?usp=sharing
——————————————————
ရှမ်းပြည်နယ်_https://drive.google.com/file/d/1GRFNz4oIwfYRmSsB2H64STpN3F5EzCae/view?usp=sharing

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် ပစ္စည်းထိန်း(၅) ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြေညာခြင်း

မိမိလျှောက်ထားလိုသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ၏ သက်ဆိုင်ရာ Email များသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် – (လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရန်မလိုပါ။ လျှောက်လွှာများအား Facebook Messenger မှ ပေးပို့ခြင်း လုံး၀(လုံး၀) မပြုလုပ်ရပါ။)

PDF files များအား အောက်ပါ Link များတွင် Download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာပုံစံ

ပြည်နယ်/တိုင်း Email လိပ်စာများ

Sign Up

Upcoming Events