အခြားစာအုပ်များ

ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်သူလူထုအတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာများ ရရှိစေရေးအတွက် အောက်ပါစာအုပ်များအား ပြုစုထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်-

(၁)နာဂစ်အလွန် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ချက်စာအုပ်

(၂)ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဘေးအန္တရာယ်လက်စွဲစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)

(၃)မီးဘေးအန္တရာယ်လက်စွဲစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)

(၄)မုန်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်လက်စွဲစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)

(၅)ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်လက်စွဲစာအုပ် (အင်္ဂလိပ်/မြန်မာ)

(၆)ရပ်ရွာအခြေပြုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစာအုပ်

(၇)ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျော့ပါးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံဝေါဟာရများ စာအုပ်

Sign Up

Upcoming Events