ဆောင်ရွက်ချက်များ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဖိုက်ဘာရေတိုင်ကီ (၂၄၀၀) ဂါလံဆံ့နှင့် ဖိုက်ဘာရေတိုင်ကီ (၁၆၀၀) ဂါလံဆံ့ များအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/186FrY3xbOqTJc673R3hsZ_8zu6HJNElC/view?usp=sharing

 

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့် စောင်၊ တဘက်၊ ဆပ်ပြာ၊ စတီးလ်သောက်ရေခွက်၊ တာပေါ်လင်၊ ဆီခံခွက်၊ အမိုးသွပ်၊ ပီနံအိတ်နှင့် စတီးလ်ဇလုံတို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/1_94mZRgIgqad3tbFwibbn3XxaWBrjsR3/view?usp=sharing

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/drive/my-drive

 

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1N1xt3bTeUh88J3cuggACAgmi0LKmbqvM/view?usp=sharing

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1BrwI7z036ntwAc4SGVbWegZJsFnnp38c/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1EQpATHYTMSSBEXTqDlNnB3FjPGwizaT2/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/open?id=1biZ-GbLWVwAETI05MJkpN0ICDlLjb6JE

 

1

2

3

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1OF-vVd82YBqvOPwOxPA5bW99PWuS1GZw/view?usp=sharing

Sign Up

  • Upcoming Events