ဆောင်ရွက်ချက်များ

အောက်ပါ Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1Avr_2Kv_oLvvxcwXbCt2mhfMuE6aUktg/view?usp=sharing

အောက်ပါ Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1Ptgc4Yt1KcQKA3I08EX-w6Y8DTzRZOZt/view?usp=drive_link

 

အောက်ပါ Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1J2NgwtKFh1RnKEpGH5KvYuFW1D0Tx6Wl/view?usp=sharing

 

 

(၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အသက်ကယ်ဘောကွင်း၊ အသက်ကယ်ကြိုးခွေ၊ ချိန်းဆော၊ ကလေးဝတ်အသက်ကယ်အင်္ကျီနှင့် လူကြီးဝတ် အသက်ကယ်အင်္ကျီတို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1rKyMYgwQ2BrnJxDz_-Slu56bZ35-Q7pS/view?usp=share_link\

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1rKyMYgwQ2BrnJxDz_-Slu56bZ35-Q7pS/view?usp=share_link\

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1rKyMYgwQ2BrnJxDz_-Slu56bZ35-Q7pS/view?usp=share_link

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://drive.google.com/file/d/1rKyMYgwQ2BrnJxDz_-Slu56bZ35-Q7pS/view?usp=share_link

 

 

(၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် ဖိုင်ဘာစက်လှေ၊ အသက်ကယ်အင်္ကျီနှင့် ရေသန့်စက်တို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/1Ba9aLZ-XAXRhBqqhUfk7GuG3Wc2gm15w/view?usp=sharing

 

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/1Wwa0ta8Q30KLv8RdNLmhLXid5fSIVE6E/view?usp=sharing

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း(၅)ခု(Lot)အရေအတွက်(၃)ခု၏တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်း

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/1zhZaEJhcCvN9EpaBSH70HK8ot8dpLn64/view?usp=sharing

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဖိုက်ဘာရေတိုင်ကီ (၂၄၀၀) ဂါလံဆံ့နှင့် ဖိုက်ဘာရေတိုင်ကီ (၁၆၀၀) ဂါလံဆံ့ များအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/186FrY3xbOqTJc673R3hsZ_8zu6HJNElC/view?usp=sharing

 

 

 

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့် စောင်၊ တဘက်၊ ဆပ်ပြာ၊ စတီးလ်သောက်ရေခွက်၊ တာပေါ်လင်၊ ဆီခံခွက်၊ အမိုးသွပ်၊ ပီနံအိတ်နှင့် စတီးလ်ဇလုံတို့အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ PDF ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/1_94mZRgIgqad3tbFwibbn3XxaWBrjsR3/view?usp=sharing

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/drive/my-drive

 

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1N1xt3bTeUh88J3cuggACAgmi0LKmbqvM/view?usp=sharing

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1BrwI7z036ntwAc4SGVbWegZJsFnnp38c/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1EQpATHYTMSSBEXTqDlNnB3FjPGwizaT2/view?usp=sharing

 

 

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/open?id=1biZ-GbLWVwAETI05MJkpN0ICDlLjb6JE

 

1

2

3

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော link မှ PDF file ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

https://drive.google.com/file/d/1OF-vVd82YBqvOPwOxPA5bW99PWuS1GZw/view?usp=sharing

Sign Up

Upcoming Events